คลิปแกล้งคน เอากาแฟราดหัว

คลิปน่าขบขัน เอากาแฟราดศีรษะ โดยเนื้อเรื้องจะเรียกพนักงานมาติเรื่องกาแฟไม่อร่อย แล้วพนักงานก็โมโหจัดการคนติซะโดยการเอากาแฟราดหัวคนติซะ เป็นไงละดูเอานะเพื่อความสนุกสนาน